Fume Hood

  • BFA Series Ventilated Type

    سری BFA نوع تهویه

    هود دود مانع اصلی محافظت از پرسنل تجربی در برابر بخارات شیمیایی سمی در آزمایشگاه های شیمیایی است. این یک وسیله ایمنی مهم تجربی است که بخارهای شیمیایی ، بخارات ، گرد و غبار و گازهای سمی تولید شده در طی آزمایش های شیمیایی را به طور موثر از بین می برد و از کارگران و محیط آزمایشگاه محافظت می کند.

  • BAT Series In-room Circulated Type

    نوع گردشی داخل اتاق سری BAT

    هود بخار خود تمیز شونده بدون لوله هود بخاری است که نیازی به تهویه خارجی ندارد. می تواند برای آزمایش های شیمیایی کوچک و متوسط ​​و آزمایش های شیمیایی معمول برای محافظت از اپراتورها و محیط در برابر گازهای مضر و لجن مورد استفاده قرار گیرد.