هود بخار

  • نوع تهویه شده سری BFA

    نوع تهویه شده سری BFA

    هود دود یک مانع اولیه برای محافظت از پرسنل آزمایشی در برابر دودهای شیمیایی سمی در آزمایشگاه های شیمیایی است.این یک دستگاه ایمنی آزمایشی مهم است که به طور موثر دودهای شیمیایی، بخارات، گرد و غبار و گازهای سمی تولید شده در طی آزمایشات شیمیایی را از بین می برد و از کارگران و محیط آزمایشگاه محافظت می کند.

  • سری BAT نوع گردشی داخل اتاق

    سری BAT نوع گردشی داخل اتاق

    هود خود تمیز شونده بدون لوله، بخاری است که نیازی به تهویه خارجی ندارد.می توان از آن برای آزمایش های شیمیایی کوچک و متوسط ​​و آزمایش های معمول شیمیایی برای محافظت از اپراتورها و محیط زیست در برابر گازهای مضر و گل و لای استفاده کرد.