نیمکت تمیز

  • نیمکت تمیز سری CJV

    نیمکت تمیز سری CJV

    نیمکت تمیز می تواند یک محیط تمیز صد سطحی را در محل کار فراهم کند و موارد آزمایش را می توان در محل کار برای جلوگیری از آلودگی موارد آزمایشی استفاده کرد.نیمکت های تمیز در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شود که در آن محافظت از محصول مورد نیاز است.مانند پزشکی و بهداشت، آزمایش های علمی، الکترونیک، ابزار دقیق، کشاورزی، مواد غذایی و سایر صنایع.