نیمکت تمیز

  • CJV Series Clean Bench

    نیمکت تمیز سری CJV

    نیمکت تمیز می تواند یک محیط 100 درجه ای تمیز در منطقه کار ایجاد کند و موارد آزمایش را می توان در منطقه کار کرد تا از آلودگی موارد آزمایش جلوگیری شود. نیمکت های تمیز در طیف گسترده ای از برنامه ها که محافظت از محصول مورد نیاز است استفاده می شوند. مانند پزشکی و بهداشتی ، آزمایشات علمی ، الکترونیک ، ابزار دقیق ، کشاورزی ، غذا و سایر صنایع.