قفس حیوانات

 • Monkey cage

  قفس میمون

  ارائه انواع راه حل های محصول برای حیوانات بزرگ ، و می تواند برنامه های تولید خودکار را با توجه به وضعیت واقعی کاربران ارائه دهد.

 • Dog and pig cage

  قفس سگ و خوک

  ارائه انواع راه حل های محصول برای حیوانات بزرگ ، و می تواند برنامه های تولید خودکار را با توجه به وضعیت واقعی کاربران ارائه دهد

 • Rabbit Cage

  قفس خرگوش

  اتوماسیون درجه بالا برای کاهش هزینه اجرای

  علاوه بر این خوراک ، تأمین آب آشامیدنی و دفع مدفوع و ادرار همگی خودکار هستند. نیروی کار کمتر و کارکرد آسان تر با همان مقدار تولید مثل.