قفس حیوانات

 • قفس میمون

  قفس میمون

  ارائه انواع راه حل های محصول برای حیوانات بزرگ، و می تواند برنامه های پرورش خودکار را با توجه به وضعیت واقعی کاربران ارائه دهد.

 • قفس سگ و خوک

  قفس سگ و خوک

  ارائه انواع راه حل های محصول برای حیوانات بزرگ، و می تواند برنامه های پرورش خودکار را با توجه به وضعیت واقعی کاربران ارائه دهد.

 • قفس خرگوش

  قفس خرگوش

  اتوماسیون درجه بالا برای کاهش هزینه های جاری.

  اضافه کردن خوراک، تامین آب آشامیدنی و دفع مدفوع و ادرار همگی خودکار هستند.کار کمتر و عملیات راحت تر با همان مقدار پرورش.